JIŽ DO ROKU 2030 BUDE DOSTUPNOST VODY V ČESKÉ REPUBLICE AŽ O 40% NIŽŠÍ NEŽ BUDE POPTÁVKA PO NÍ.

STAV VODY V ČR

BUDE ZA 10 LET NEDOSTATEK VODY V ČESKU?

separator

Zdá se, že Česko je země bohatá na vodu a že sucha jsou cyklická a dočasná. Ve skutečnosti se po mnoho let potýkáme s vážným hydrologickým suchem v Česku a nedostatek vody se stále zvyšuje. V současné době příroda prožívá největší sucho za posledních 500 let.

Přesto dál plýtváme vodou tím, že předmýváme nádobí před vložením do myčky. Zvyšujeme tak risk jejího budoucího nedostatku . Každý z nás může situaci pomoci kontrolovanou a uvědomělou spotřebou vody. Společně můžeme vrátit vodu tam, kam patří - do české přírody a chránit ji tak pro budoucí genrace.

80L

Vodu můžeme šetřit už při mytí nádobí. Mytím nádobí v ruce spotřebujeme 90 litrů vody. Naopak automatická myčka potřebuje v průměru 10 litrů na jeden cyklus.

57L

Takové množství vody vyplýtváme týdně při předmývání nádobí před jeho vložením do myčky. 52% Čechů, kteří používají myčku, nádobí předmývá pod tekoucí vodou. To už ale není třeba s novými kapslemi Fnish Quantum Ultimate, které si poradí i s těmi nejodolnějšími nečistotami.

ŘEŠENÍ

VY SAMI OVLIVŇUJETE VODNÍ ZDROJE V ČESKU

separator
NEMYJTE NÁDOBÍ V RUCE
NEPŘEDMÝVEJTE

Změňte své návyky a šetřete vodu do budoucna. Neumývejte nádobí v ruce a pokud máte myčku, nepředmývejte . Vše, co musíte udělat, je seškrábnout zbytky jídla a myčka společně s kapslemi FINISH Quantum Ultimate s technologií ActivBlu zajistí, že nádobí bude oslnivě čisté i bez předmývání.

SLIB

separator

FINISH SLIBUJE

  • Připojte se k nám a šetřete vodou. Slibujeme, že vaše nádobí bude vždy zářivě čisté, aniž byste ho museli před mytím oplachovat.
  • Rovněž slibujeme, že ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody budeme kultivovat českoukrajinu a zlepšovat její schopnost zadržování vody.
  • Slibujeme, že budeme edukovat veřejnost a šířit informace o stále zvyšujícím se suchu v české přírodě.

VY SLIBUJETE

  • Připojte se k nám a šetřete vodou. Slibte, že nebudete umývat nádobí ručně a ušetříte 80 litrů vody při každém mytí, nebo 14 000 litrů ročně.
  • Slibte, že nádobí nepředmyjete před vložením do myčky, abyste ušetřili 57 litrů vody týdně.
  • Slibte, že budete šetřit vodou při dalších každodenních činnostech.

BEZ PŘEDMÝVÁNÍ
- VÍCE VODY PŘÍRODĚ

separator

6 ZPŮSOBŮ,
JAK ŠETŘIT VODOU

separator

Uvědomit si, kde nejvíce plýtváme vodou, nás může vést k pozitivní změně našich návyků. Existuje mnoho způsobů šetření vody, které si můžeme osvojit, a tím snížit celkovou spotřebu. Každý z nás tak může jednat a přispět tím k velké změně. Společnými silami snižme nadměrnou spotřebu, abychom se vyhnuli hrozbě nedostatku vody.

PARTNEŘI

separator

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Více než 40 let zkušeností ochrany přírody, vzdělávání, ochrany biologické rozmanitosti, provádění průzkumů nebo péče o cenné přírodní oblasti.

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

NATIONAL GEOGRAPHIC

Využívá sílu vědy, výzkumu, vzdělávání a vyprávění příběhů k podpoře a ochraně divů našeho světa.

PROJEKTY

VRAŤME VODU TAM, KAM PATŘÍ – ČESKÉ KRAJINĚ

separator

MOKŘADY V HOŘÍNĚVSI

 

Mokřady pod horou Blaník

Krajina pod bájnou horou Blaník je ohrožena suchem a ztrátou biodiverzity. Za finanční podpory značky Finish vybudoval Český svaz ochránců přírody soustavu mokřadů, které pomohou zadržet miliony litrů vody a zachránit tak místní ekosystém. Další přirozené mokřady obnovujeme také v Hoříněvsi

FINISH QUANTUM ULTIMATE

separator

FINISH QUANTUM ULTIMATE
S TECHNOLOGIÍ ACTIVBLU

Nejlepší složení Finish pro žářivou čistotu a lesk* s novou technologií ActivBlu, která posiluje trojí sílu tablet Finish. Prášek zbaví nádobí i zaschlých nečistot, gel si poradí s nejodolnější mastnotou, Powerball dodá dokonalý lesk a vy už nikdy nebudete muset předmývat nádobí před vložením do myčky. Nechme vodu tam, kam patří – české krajině.

POMÁHEJTE PŘÍRODĚ S FINISH

VRAŤME VODU TAM, KAM PATŘÍ – ČESKÉ KRAJINĚ

separator