Jak se vypořádat se zbytky

Pokud po umytí najdete na nádobí zbytky mycího prostředku, nemusíte se znepokojovat. Tento jev má několik velmi běžných příčin a můžete vyzkoušet některé z jednoduchých řešení.

Možné příčiny:

  • Tableta se během cyklu zcela nerozpustila (např. krátký program)
  • Klapka dávkovače je zablokována velkým kusem nádobí
  • Dávkovač je vlhký, takže se na něj tableta či prášek přilepil


Co můžete zkusit Doporučení:

  • Zvolte normální mycí cyklus
  • Použijte/doplňte prostředek na oplachování Finish® Jet-Dry® a dle potřeby zvyšte dávkování
  • Uspořádejte nádobí tak, aby se klapka dávkovače mohla volně otevírat
  • Ujistěte se, že při dávkování prostředku je dávkovač suchý


Obvyklé problémy při mytí nádobí a jejich řešení Zbytky jídla

Podíl: