Přejít na obsah

Cookies

Informace o používání souborů cookies

Zásady používání souborů cookie

 

 

My, společnost skupiny Reckitt Benckiser provozující tento web, používáme soubory cookie a jiné podobné technologie pro sběr určitých informací o návštěvnících. V těchto zásadách používání souborů cookie vám vysvětlujeme, jak my a třetí strany používáme cookies, zatímco si prohlížíte náš web, mobilní aplikaci nebo podobné zařízení, včetně všech podstránek, prodeje online nebo jiných funkčností (o nichž v těchto zásadách hovoříme jako o „webu“).

Jsme též přítomni ve formě značkových stránek na sociálních sítích jako Facebook, Instagram a Twitter. Navštivte prosím jejich stránky a seznamte se s jejich zásadami ochrany osobních údajů a dohledem nad ní a marketingem, které jsou k dispozici členům komunity, protože my nemáme žádný vliv na to, jak fungují platformy těchto sociálních médií.

Použijeme-li někde na našem webu ke svým obchodním účelům cookies třetí strany z platformy sociálních médií nebo jiné třetí strany, vysvětlujeme to v těchto zásadách používání souborů cookie.

Cookies můžete na tomto webu ovládat přes náš Portál souhlasu se soubory cookie nebo úpravou nastavení prohlížeče. Pro více informací klikněte dále v textu na hlavičku „Jak ovládat soubory cookie?“

Oddíly

Co jsou soubory cookie?

Jak používáme soubory cookie?

Jak ovládat soubory cookie?

Jak dlouho soubory cookie přetrvávají? 

Změny v našem používání souborů cookie

Jak nás kontaktovat?

 

Co jsou soubory cookie?

Stejně jako většina vámi navštěvovaných webů používá i náš web soubory cookie a jiné podobné níže popsané technologie (v těchto zásadách obecně nazývané „soubory cookie“) k účelům popsaným v odstavci s nadpisem „Jak používáme soubory cookie“.

Soubory cookie

Cookies jsou textové soubory s malým množstvím informací vestavěné do webové stránky, které se stáhnou na vaše zařízení, když navštívíte web. Cookies pak lze při každé následné návštěvě poslat zpět na původní web nebo na jiný web, který tento soubor cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují, aby webová stránka rozpoznala zařízení uživatele a pamatovala si vaše činnosti a preference za určité období (jako jsou přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení).

Kde je to možné, zavádějí se bezpečnostní opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k našim cookies a podobným technologiím. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že k údajům souborů cookie máme přístup pouze my a případně naši autorizovaní poskytovatelé služeb.

Webové signály

Webové signály (také známé jako internetové tagy a čiré GIFy) jsou obvykle transparentní grafické obrazy umístěné na webové stránce nebo v e-mailu. Webové signály se používají v kombinaci se soubory cookies, abychom se dozvěděli o komunikačních úkonech návštěvníků, zachytili pohyb návštěvníků po webu, vytvořili kategorie segmentů a vzorů chování a aby posloužily cílené inzerci. My (nebo námi používané třetí strany) používáme webové signály, abychom získali informace, jako jsou IP adresa počítače, který stáhl stránku, na níž se objevuje signál, URL stránky, na níž se objevuje signál, doba, čas, kdy byla stránka se signálem prohlížena, a typ prohlížeče použitého ke zhlédnutí stránky.

IP adresy a URL

IP adresa je jedinečný identifikátor, který určitá elektronická zařízení používají k identifikaci a vzájemné komunikaci na internetu. Když navštívíte naše webové stránky, můžeme my (nebo námi používané třetí strany) vidět IP adresu zařízení, které používáte pro připojení k internetu s použitím webového signálu.

My (nebo námi používané třetí strany) používáme pouze upravenou část IP adresy k určení širší fyzické polohy zařízení, takže nemůžeme zjistit vaši přesnou polohu. To nám pomáhá pochopit, ze kterých geografických oblastí (např. město, kraj, země jako Slough, Spojené království) přicházejí návštěvníci našeho webu, abychom mohli měnit způsob, jakým vám prezentujeme svůj web, abyste si lépe užili svou návštěvu nebo abychom přizpůsobili marketingový obsah. Chceme-li získat vaši přesnou polohu pro své reklamní účely, požádáme vás o příslušný souhlas.

URL (uniform resource locator – jedinečný lokátor zdroje) je jedinečný identifikátor nebo adresa pro každý zdroj na internetu, ve skutečnosti se jedná o adresu pro webovou stránku, kterou navštěvujete. Tyto informace používáme ke zjišťování, které stránky jsou navštěvovány a jakým způsobem se pohybujete po našem webu.

ID zařízení

ID zařízení jsou rozlišovací čísla přiřazená chytrému telefonu nebo podobnému přenosnému zařízení, z něhož lze přistupovat k internetu. ID zařízení používáme ke stejným účelům jako soubory cookies, jak je popsáno v těchto zásadách používání.

Ziskávání digitálních otisků zařízení

Získávání digitálních otisků zařízení je způsob, jak zkombinovat některé příznaky zařízení např. jeho operační systém, typ a verzi používaného prohlížeče, jazyková nastavení a IP adresy atd. používané společně k identifikaci jedinečných zařízení. Digitální otisky zařízení používáme ke stejným účelům jako soubory cookies.

Jak používáme soubory cookie?

Na svém webu používáme různé druhy souborů cookie pro různé účely vysvětlené níže.

Některé z těchto cookies umisťujeme my, jiné třetí strany (např. platformy sociálních sítí, poskytovatelé reklamních a analytických služeb atd.).

Více informací o jednotlivých používaných cookies a třetích stranách, které umisťují cookies na tento web, najdete ve svém prohlížeči stejně jako na Portálu souhlasu se soubory cookie.

Požadované soubory cookie – Tyto cookies jsou potřebné k provozu webu, povolení jeho ústředních funkcí, zajištění jeho bezpečnosti a naši správu sítě. Někdy se o nich hovoří jako o „striktně potřebných“ nebo „nezbytných“ cookies. Bez těchto souborů cookie nemůže web řádně fungovat. Patří k nim např. cookies, jež nám dovolí pamatovat si vaše preference ohledně souhlasu s cookies a regulovat zatížení sítě, umožní vám přihlášení do bezpečných zón našeho webu a přístup k uživatelským účtům nebo online formulářům, používat nákupní košík, využívat platby online a stahovat si slevové kupóny.

Funkční a analytické soubory cookie -– Tyto cookies plní buď funkční nebo analytickou funkci. Používají se ke zlepšení funkčnosti, zlepšení a personalizaci prohlížení a k analýze provozu a používání webu.

Analytické cookies nám umožňují rozpoznávat návštěvníky, počítat je a vidět, jak se návštěvníci pohybují po webové stránce. Pomáhají nám pochopit a změřit, jak komunikujete s naším webem, a umožňují sbírat statistická data o návštěvnících našeho webu, abychom jim lépe rozuměli a zlepšovali funkce webu například tak, že uživatelé snadno najdou to, co hledají. Analytické cookies nám též umožní otestovat nový obsah webu a jeho vlastnosti a způsoby komunikace, abychom mohli zlepšovat prožitky z návštěvy webu a jeho vzhled.

Funkční cookies slouží k podpoře toho, co můžete dělat na našem webu. Mezi příklady patří pomoc pro nás, abychom vám poskytovali lepší a individualizované uživatelské prožitky, vylepšili design, grafickou úpravu a obsah webu a zapamatovali si volby, které jste udělali mezi relacemi. To nám umožňuje zvýraznit a individuálně pro vás upravit obsah, zdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například volbu jazyka nebo oblasti).

Navíc jsou některé cookies třetích stran potřebné k tomu, aby mohly pracovat některé funkčnosti vestavěné do webu. Tyto cookies umisťují třetí strany jen v případě, když komunikujete s příslušnou funkčností na webu. Pokud se ve vaší zemi vyžaduje souhlas, bude vám sděleno na každém místě webu, na které se toto vztahuje, že budou na vaše zařízení konkrétní třetí stranou umístěny cookies a že kliknutím na danou funkčnost sdělujete svůj souhlas s umisťováním cookies touto třetí stranou. Jestliže tyto cookies nepovolíte, může to znemožnit používání funkce. Tyto cookies nelze spravovat přes náš Portál souhlasu s cookies, ale lze je zakázat a vymazat v nastavení prohlížeče podle vysvětlení níže.

Příklady, jak se cookies takto používají, zahrnují naše použití služby YouTube na webu pro zobrazování videí, kde Youtube umisťuje cookies na vaše zařízení, jakmile na YouTube kliknete za účelem přehrání videa. Všimněte si, že kde jde o přehrávání videí z YouTube na našem webu, podporujeme „režim s důrazem na ochranu osobních údajů“, abychom zabránili ze strany YouTube umisťování cookies, jež sledují chování při shlížení videí a ukládají osobně identifikovatelné informace.

Podobně může náš web zahrnovat některé funkčnosti sdílení sociálních médií, jako například tlačítko „Like“ z Facebooku, tlačítko „Tweet“ z Twitteru nebo tlačítko „Share“ z LinkedIn, abyste mohli sdílet stránky se sociálními sítěmi, posílat komentáře atd. Tyto funkce mohou zachytit vaši IP adresu, stránku, kterou na našem webu navštěvujete, a umístit cookies nebo použít podobné technologie pro to, aby mohla funkce správně pracovat. Tyto třetí strany mohou umisťovat cookies jen tehdy, když komunikujete s příslušnou funkčností webu. Nemáme vliv na způsob, jak sociální sítě sbírají a používají vaše osobní údaje. Jejich použití se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů sítě (relevantní pravidla pro ochranu osobních údajů najdete na webu sociální sítě nebo přes odkazy na našem portálu pro souhlas s cookies).

Reklamní soubory cookies – Tyto cookies se používají k inzerci našich výrobků, značek nebo služeb, například na to, aby se vám zobrazovaly inzeráty bližší vašim zájmům podle toho, co děláte online (tomu se říká též reklama personalizovaná nebo založená za zájmech), nebo aby se vám stále znovu nezobrazovaly tytéž reklamy.

Cookies v této kategorii dovolují sbírat informace na všech webech, které navštívíte, nahrávat na náš web vaši návštěvu, vámi navštívené stránky a použité odkazy, naše značkové e-maily, které jste viděli, a odkazy v-emailech, na něž jste klikli, sledovat veškerou vaši online činnost na počítači, mobilním telefonu nebo jiných vámi používaných přístrojích, včetně mobilních aplikací, které používáte.

Tyto informace používáme ve snaze předpovědět typ inzerce, který by mohl být nejzajímavější pro vás, a zvýšit atraktivnost našeho webu a reklam zobrazovaných na něm a na jiných webech z vašeho pohledu.

Cookies v této kategorii používáme k tomu, abychom vás umístili do skupiny zákazníků, kteří projevují stejné zájmy (např. věk, pohlaví, zájmová kategorie) (též známé jako „publikum“). Obecně od nás tento proces nevyžaduje znát vás jako identifikovatelného jedince, jde jen o to, že osoba používající váš prohlížeč projevila zájem o výrobek. K tomu můžeme přidat další informace, například o výrobcích nakupovaných v online obchodu, nebo informace, které podáváte přímo nám při vytváření účtu na našich webech nebo informace o historii vašeho prohlížení.

Při používání reklamních cookies můžeme:

·        získávat informace o trendech, zvycích nebo vlastnostech od skupiny zákazníků, kteří jednají podobně;

·        zobrazovat vám personalizovanou reklamu na našem webu nebo jiných webech, které navštěvujete;

·        hledat další, kdo mohou mít podobné zájmy, vlastnosti nebo chování jako ti, kdo už jsou v zájmové skupině, takže můžeme dosáhnout na více potenciálních zákazníků tak, že jim zobrazíme relevantní reklamu.

Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran (např. Google, Facebook, Amazon atd.), kteří mohou používat cookies, webové signály a jiné technologie ukládání ke sběru nebo přijímání informací z našeho webu. Tyto třetí strany používají informace k tomu, aby nám pomáhaly s výše uvedenou reklamou včetně cílení inzerce a aby nám poskytovaly služby měření a hlášení o úspěchu našich reklamních kampaní vedených přes naše weby nebo jiné weby kdekoliv na internetu.

Vypnete-li tyto cookies, uvidíte méně cílenou reklamu s menším důrazem na zájmy; neznamená to však, že neuvidíte reklamu vůbec. I když se rozhodnete nepřijímat reklamu na základě zájmů, stále se vám budou zobrazovat inzeráty o našich výrobcích nebo značkách podle kontextu vámi navštívených webů (těm se říká „kontextová inzerce“).

Chcete-li se dozvědět víc o reklamě podle zájmů a propojování více zařízení, může být pro vás užitečné navštívit web Iniciativy pro reklamu na sítích na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/.

Když sdílíme informace o vašem používání našeho webu s našimi třetími stranami, obecně jim nepředáváme osobně identifikovatelné informace získané prostřednictvím souborů cookies umístěných na našem webu.

Informace o tom, jak zacházíme s osobním údaji, najdete v naší zásadách o ochraně osobních údajů.

Jak ovládat soubory cookies?

v Model opt-in: V Evropském hospodářském prostoru a Spojeném království: s výjimkou míst, kde to platné právo umožňuje, umisťujeme soubory cookies po obdržení vašeho souhlasu prostřednictvím cookie banneru, který uvidíte při prvním použití našeho webu, nebo přes náš Portál souhlasu se soubory cookies, který je na webu průběžně dostupný, nebo prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče (více podrobností níže). Některé funkce vestavěné do webu vyžadují ke své činnosti umístění souborů cookies třetích stran. Tyto cookies jsou umisťovány, jen když komunikujete s příslušnou funkčností. Na každém místě webu, na které se toto vztahuje, vám bude sděleno, že budou na vaše zařízení konkrétní třetí stranou umístěny cookies a že kliknutím na danou funkčnost sdělujete svůj souhlas s umisťováním cookies touto třetí stranou.

v Model opt-out: V zemích mimo Evropský hospodářský prostor nebo Spojeném království: s výjimkou míst, kde to právo platné ve vaší zemi zakazuje, umisťujeme cookies při vaší návštěvě našeho webu, můžete se však kdykoliv rozhodnout cookies nepřijímat buď cestou Portálu souhlasu se soubory cookies nebo prostřednictvím nastavení prohlížeče (více podrobností níže).

Portál souhlasu se soubory cookie: Na svém webu poskytujeme nástroj nazývaný „Portál souhlasu se soubory cookie“. Své preference ohledně cookies (s výjimkou cookies striktně potřebných, včetně těch, které slouží přenosu komunikace a řádnému fungování webu) můžete kdykoliv změnit kliknutím na tlačítka Portálu souhlasu se soubory cookies. Portál souhlasu se soubory cookies najdete na webu, kdykoliv web navštívíte; mohou však nastat okolnosti, kdy nebude k dispozici (např. porucha, chyba, nepovolený Javascript atd.). V takovém případě můžete změnit místní nastavení cookies ve svém prohlížeči, jak je vysvětleno níže.

Váš prohlížeč: Můžete změnit své místní nastavení cookies změnou parametrů v prohlížeči. Většina webových prohlížečů cookies akceptuje, ale obvykle můžete změnit nastavení webového prohlížeče, aby odmítal nové cookies, zakázal stávající nebo aby vám jednoduše oznamoval, když jsou na vaše zařízení zasílány nové cookies. Toho dosáhnete, budete-li se řídit pokyny ve svém prohlížeči (obvykle umístěných pod hlavičkou „Nápověda“, „Nástroje“, „Nastavení“ nebo „Úpravy“). Mimoto mají některé třetí strany další opt-out doplňky k prohlížeči, které můžete povolit na svém prohlížeči, například doplněk k prohlížeči od Google týkající se Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Váš mobilní telefon: Ve svém mobilu nebo podobném zařízení, obvykle v menu „Nastavení“, můžete změnit parametry pro přijímání nebo odmítání personalizované inzerce založené na zájmech. (Například v iOS: jděte do Nastavení – Osobní údaje – Inzerce – Omezit sledování inzerce. Podobně v Androidu: jděte do Nastavení – Google – Inzerce – Odmítat inzerci založenou na zájmech.)

Všimněte si, že výše popsané odmítnutí nabízené inzerce bude platit pouze pro konkrétní prohlížeč nebo zařízení, z něhož jste je provedli, a budete je proto muset provést zvlášť na všech svých prohlížečích a zařízeních.

Kromě toho se cookie z vašeho zařízení nevymaže zákazem cookie nebo kategorie cookies; musíte to udělat sami ve svém prohlížeči. Všimněte si, že pokud se rozhodnete vymazat všechny cookies, vymaže se i vaše „opt-out cookie“ a jestliže stále nechcete přijímat určité kategorie cookies, budete muset provést opt-out znovu.

Můžete navštívit buď web http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban, nebo web NAI https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options pro více informací o tom, jak spravovat cookies.

Jak dlouho soubory cookies přetrvávají? 

Cookies používané na našem webu vydrží maximálně 13 měsíců. Relační cookies expirují, jakmile dokončíte relaci na našem webu.

Změny v našem používání souborů cookies

Jakékoliv změny v našem používání cookies pro tento web budou publikovány na Portálu souhlasu s cookies.

V případě potřeby můžeme tyto změny zahrnout do zásad používání cookies a příležitostně je aktualizovat. Jsou-li tyto změny v zásadách používání cookies podstatné, podnikneme kroky k tomu, abychom vás o tom informovali. Vždy prosím ověřte, zda jste se dívali do nejnovější verze zásad používání cookies, která je dispozici na webu.

Jak nás kontaktovat?

Pokud máte jakékoli dotazy související s tímto upozorněním nebo naším používáním cookies, laskavě nás kontaktujte na adrese: [PrivacyOffice@rb.com. You may also write to us at: RB Global Privacy Office, Turner House, 103-105 Bath Road Slough, SL1 3UH].

Poslední aktualizace: 9. dubna 2020