Přejít na obsah

Uplna pravidla aktivace - Bez predmyvani - vice vody prirode

Úplná pravidla aktivace „Bez předmývání - více vody přírodě”

-pro Českou republiku –

 

Motto:

„Koupí libovolného mycího prostředku Finish přispíváte 3 Kč na navrácení vody do české krajiny’’

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské aktivity nazvané “Bez předmývání - více vody přírodě”(dále jen "aktivita"). Pořadatel aktivity věnuje 3 koruny z každého prodaného mycího prostředku značky Finish na předem smluvené aktivity vedené organizací Český svaz ochránců přírody v rámci projektu Vraťme vodu tam, kam patří – do české krajiny. Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené aktivity na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla(dále jen „pravidla“).Tato pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele nebo organizátora activity pouze formou písemných dodatků.

Pořadatel, organizátor, správce aktivity:

RB(Hygiene Home)Czech Republic,spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 07758791,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307080(dále jen „pořadatel“).

Termín a místo konání aktivity:

 Aktivita probíhá v termínu od 01. 06. 2023, 00:00:01 hod. do 31. 07. 2023, 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání aktivity“) na území České republiky, a to na moderní části trhu měřené společností Nielsen a vybraných zákaznících tradičního trhu.

Účast v soutěži:

I.Aktivita se vztahuje na libovolné mycí prostředky prodávané pod obchodní značkou Finish (dále jen „ výrobek“ nebo „ výrobky“).

II.Spotřebitel se aktivity zúčastní tak, že v termínu konání aktivity:

·      v konkrétním místě konání aktivity jednorázově zakoupí libovolný výrobek obchodní značky Finish

III.Spotřebitel se do aktivity zapojí výhradně zakoupením libovoného výrobku/výrobků

IV.Spotřebitel je zařazen do aktivity okamžikem zakoupení výrobku/výrobků

V.Aktivity se může spotřebitel účastnit opakovaně, vždy však s novým nákupem.

VI.Spotřebitel není povinen pro zapojení se do aktivity uchovávat účtenky od zakoupených výrobků nebo se registrovat.  

Určení finální darované částky:

I.Finální částka, která se skládá z finančního obnosu 3 korun vynásobená počtem prodaných mycích prostředků značky Finish bude darována Českému svazu ochránců přírody na předem smluvené terénní úpravy ve vybraných oblastech k revitalizaci Černého potoka na pozemcích v Krušných horách.

II.Množství prodaných výrobků bude určeno na základě prodejních dat moderního trhu odebíraných od společnosti Nielsen na území České republiky (ROSSMANN, TESCO, Ahold, Globus, Billa) a na základě prodejních dat poskytnutých od prodejců tradičního trhu a E-commerce na území České republiky (Barvy Laky drogerie, Prima drogerie, Rohlik.cz, Kosik.cz, Alza, Mall, DM, PK Solvent, Makro).

Závěrečná ustanovení:

I.Účast v aktivitě není věkově omezena.

II.Finální částka darovaná Českému svazu ochránců přírody bude stanovena nejpozději do 31.12. 2023.

V Praze, dne 31. 05. 2023