Přejít na obsah

Finish osvěžovač do myčky1 ks Lemon

Dodejte vaší myčce unikátní svěžest díky jedinečné kombinaci vůní citrónu a limetky.
Vyberte velikost balení:
Vyberte si vůni:
Dostupné v:
DOPORUČENO

Finish doporučují přední výrobci myček.

Popis produktu

Mezi jednotlivými mycími cykly mohou zbytky jídla vést ke vzniku zápachu v myčce. Díky jedinečné technologii Anti Odor Technology vám Finish osvěžovač do myčky poskytuje o 100 % lepší kontrolu nad zápachem**, takže si můžete při každém otevření myčky dopřát svěží vůni.

Výhody produktu

Značka č.1*

O 100 % lepší kontrola zápachu mezi mycímy cykly**

Dlouhotrvající vůně - až 60 mytí

Snadné použití

Jak používat

Připněte ke koši na nádobí. Pokud kapalina uvnitř přípravku zmizí (přibližně 60 mytí), vyměňte celý přípravek.
Některé druhy plastů mohou mít během mytí tendenci přejímat vůni osvěžovače do myčky Finish.

Bezpečnost a skladování

Bezpečnost a skladování

Skladujte v suchém prostředí, mimo dosah tepla a vlhkosti.

VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Obsahuje linalool, cineol, geranyl-acetát, dodekanal; undecenal; transmenthon; 2,6-dimethylhept-5-enal. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

ZLEPŠETE SVŮJ MYCÍ STANDARD

Pro nejlepší výsledky mytí nádobí, zkuste také...

*Finish je nejvíce prodávanou značkou v kategorii Automatického mytí nádobí na základě hodnoty prodejů v EU (vyjma Kypru, Finska, Lucemburska a Malty) v předchozím roce. Zdroj: Nielsen.
**Dvakrát lepší osvěžení vnitřního prostoru myčky mezi jednotlivými mycími cykly v porovnání s mytím za použití pouze detergentu Finish.