Přejít na obsah

Můžu umývat plasty v myčce?

Zjistěte, jaké plastové náčiní můžete v klidu vložit do myčky, a naopak které by v myčce nikdy skončit nemělo.

Plastové potřeby různých tvarů a velikostí jsou v kuchyních všude. Ať už tuhý, trvanlivý plast, z něhož se vyrábějí krabičky na svačiny a rukojeti nožů, měkký a tvárný materiál skládacích nápojových kelímků nebo tenký čirý typ, ze kterého jsou nádoby na potraviny a plastové láhve.

Zda můžete konkrétní plastový předmět dát do myčky, závisí na jeho typu.

Je bezpečné mýt v myčce plasty?

Zda je bezpečné mýt plastové výrobky v myčce, závisí na typu daného plastu. Některé výrobky z plastu jsou navrženy tak, aby vydržely horko a čisticí prostředky během mycího cyklu. Bývá na nich označení „lze mýt v myčce“. Pokud si však nejste jisti, zde uvádíme několik běžných druhů plastů a informace o tom, zda jsou vhodné k mytí v myčce.

Opětovně použitelné plastové nádoby

Je-li plastová láhev nebo nádobka označena jako opětovně použitelná, mělo by být možné ji bezpečně mýt v myčce, alespoň tedy za určitých podmínek. Tyto výrobky vždy vkládejte do horního koše myčky (co nejdále od topného tělesa), nepouštějte programy hloubkového čištění a nepoužívejte dezinfekci.1

Talíře a příbory

Talíře a příbory pro venkovní použití, kojenecké lahvičky, plastová krájecí prkénka a akrylátové sklenky by měly být z plastu, který lze dát do myčky. Opět je při jejich mytí dobré dodržovat určitá opatření. Jakkoli může být daný plast robustní, vysoké teploty mu pravděpodobně neprospějí.

Plasty na jedno použití

Plasty na jedno použití (kelímky od potravin či láhve na vodu) není vhodné mýt v myčce. Nejenže jsou vyrobeny z plastu, který neodolává vysokým teplotám, takže se zdeformují a znehodnotí, ale často také obsahují složku (bisfenol A čili BPA nebo jeho alternativy), která může škodit zdraví.

Lze v myčce mýt plasty bez obsahu BPA?

Je-li u plastu uvedeno, že neobsahuje BPA, znamená to, že neobsahuje chemickou sloučeninu bisfenol A (BPA), která plasty vytvrzuje. Bohužel se ukázalo, že BPA se uvolňuje z nádob do potravin a nápojů, a podle výzkumu může škodit lidskému zdraví. Horko v myčce může přispívat k uvolňování BPA z plastů, které jej obsahují, proto by se plasty s obsahem BPA NEMĚLY mýt v myčkách 2. Ovšem i u výrobků bez obsahu BPA je vhodné zvážit, jestli je dát do myčky. Někteří výrobci prohlašují, že jejich výrobky neobsahují BPA, nicméně používají podobné sloučeniny (například BPS, BPF či BPAF), které mohou mít stejný vliv na zdraví jako BPA.3 Proto je nejlepší ověřit, zda výrobek skutečně BPA neobsahuje.

Lze mycí prostředky Finish používat na plasty?

Všechny naše mycí prostředky Finish jsou navrženy tak, aby výrobky, které jsou vhodné k mytí v myčce, čistily bezpečně a účinně.

 

  1. https://www.hunker.com/13420640/types-of-plastics-that-are-dishwasher-safe  
  2. https://www.consumerreports.org/dishwashers/things-to-never-put-in-dishwasher/ 

Nejčastější dotazy

Mycí přípravek musí odpovídat systému čištění vaší myčky. Prostředky do myček mají speciální složení, které rozptýlí zbytky jídla a mastnoty a udrží je v suspenzi, již pak odstraní finální oplach. Při tom nevzniká téměř žádná pěna.

Nejlepších výsledků dosáhnete používáním prostředku, který doporučuje výrobce vaší myčky.

Není! Oplachování je již minulostí. A i když se to v řadě domácností stále děje, je to jen ztráta času a plýtvání vzácným zdrojem.

Moderní mycí prostředky jako například Finish Ultimate All in 1 obsahují bělicí látky a enzymy a výrobci myček je doporučují k použití bez předmývání.

Bělicí látky čistí úporné skvrny například od čaje a kávy, zatímco enzymy štěpí bílkoviny a škroby. Stačí seškrabat z nádobí větší zbytky jídla do koše a vložit nádobí do myčky.

Tablety do myčky obsahují povrchově aktivní látky, díky nimž kapalina, ve které se rozpustí, účinněji odstraňuje a odplavuje mastné nečistoty. Dále také enzymy (štěpí škroby a bílkoviny), změkčovadla (změkčují tvrdou vodu) a bělicí látky.

Jakmile tabletu vložíte do dávkovače mycího prostředku, myčka ji ve vodě začne postupně rozpouštět optimálním tempem, aby se z ní všechny složky uvolňovaly do vody rovnoměrně a důkladně vaše nádobí umyly!

Používání tablet do myčky je velmi snadné. Sejměte případný ochranný obal, vložte tabletu do dávkovače mycího přípravku ve dvířkách myčky, dávkovač uzavřete a zapněte myčku – o zbytek se už postará technika a Finish! 

Podrobné informace o používání tablet Finish naleznete níže. 

Suchýma rukama vyjměte tabletu z balení a vložte ji do dávkovače mycího prostředku. Dbejte na to, aby dávkovač i tableta byly suché – tableta by se jinak rozpustila předčasně. 

Pevně uzavřete balení se zbývajícími tabletami. Tablety chraňte před horkem a vlhkem.

Naše tablety jsou bezobalové (kromě tablet Finish Classic) a jsou vyrobeny tak, aby svůj obsah uvolňovaly do vody postupně. Tablety proto nepropichujte ani se je nepokoušejte rozbalit. 

Zavřete dávkovač mycího prostředku a poté dvířka myčky.

Dbejte na to, aby všechno nádobí bylo možné mýt v myčce, přičemž stříbro ukládejte odděleně od nerezové oceli.

Kovové předměty myjte podle pokynů výrobce.

Zapněte myčku. Optimální teplota vody je 51 až 60 °C.

Pro dosažení nejlepších výsledků se také doporučuje používat leštidlo Finish, po kterém se nádobí více leskne a rychleji schne (v porovnání se samotným mycím prostředkem).