Přejít na obsah

Symboly pro mytí v myčce

Víte, jaké kuchyňské náčiní patří do myčky? Přečtěte si, jak se vyznat v různých symbolech, aby pro vás plnění myčky přestalo být loterií.

Jaké jsou symboly pro mytí v myčce?

Symbol „lze mýt v myčce“ patří k obtížněji vyložitelným symbolům týkajících se bezpečnosti potravin, a to z dobrého důvodu. Neexistuje totiž oficiálně schválený symbol pro skutečnost, že předmět lze bezpečně mýt v myčce! Ani věta „lze mýt v myčce“ (anglicky „dishwasher safe“) není standardním prohlášením. Každý výrobce nádobí a kuchyňských potřeb má vlastní postupy a standardy ke stanovení, co lze a nelze mýt v myčce, které vycházejí z jeho vlastní metodiky a materiálů. Obvykle se setkáváme se dvěma typy ikonek pro mytí v myčce: lze mýt v myčce, pouze horní koš lze mýt v myčce Je-li u předmětu označení „pouze horní koš“, pak ho lze bezpečně mýt pouze v horním koši myčky. Topné těleso bývá v myčkách obvykle umístěno vespod, což znamená, že v horním koši je teplota o něco nižší než v dolním. Vložíte-li předmět označený „pouze horní koš“ do dolního koše, může se stát, že na konci programu přijde o barvu, zdeformuje se nebo jinak poškodí. Obě dvě varianty symbolu „lze mýt v myčce“ obvykle vypadají jako čtvereček, uvnitř kterého jsou talíře či sklenice (nebo obojí). Také tam bývají zobrazeny kapky vody nebo šikmé čáry znázorňující vodu. U předmětů určených pouze do horního koše myčky dopadají kapky nebo šikmé čáry pouze na horní část talířů a sklenic. Jsou-li v symbolu kapky nebo čáry přes celou plochu čtverce, je nejspíš bezpečné mýt daný předmět v horním i dolním koši. Na obrázku může být uvedena i teplota pro upřesnění nejvyšší bezpečné teploty, při níž se má předmět mýt. Někdy je k symbolu připojen i text, který při luštění významu určitě pomůže.

Když je na předmětu „lze mýt v myčce“

Obecně řečeno, symbolem „lze mýt v myčce“ výrobce o svém výrobku říká, že jej v určité fázi výrobního procesu ošetřil tak, aby vydržel delší působení jak vysoké teploty, tak mycích prostředků používaných v myčkách. Existují různé techniky, s jejichž pomocí výrobci své výrobky upravují tak, aby bylo bezpečné je mýt v myčce, a používají se v závislosti na materiálu daného předmětu.

Jak výrobci zajišťují, že lze jejich výrobky mýt v myčce

Jak jsme zmínili výše, k zajištění bezpečnosti výrobků při mytí v myčce výrobci používají rozmanité metody. Nyní se zaměříme na několik hlavních materiálů, které se v kuchyni či domácnosti vyskytují, a na způsoby jejich ošetření, aby získaly ono (neoficiální) schválení pro mytí v myčce:

Sklo, které lze mýt v myčce

Většina skleněných výrobků je popouštěných, což znamená, že při výrobě se pomalu chladí, aby se vyrovnala případná pnutí v jejich struktuře. Jedná se o běžný postup, kterým projdou téměř všechny skleněné výrobky, protože odstraňuje případná zbytková vnitřní pnutí. Popouštěnému sklu se také říká netvrzené, protože existují ještě další dva postupy, jimiž lze zvýšit odolnost skla vůči prudkým změnám teploty. Sklo lze dále temperovat, což je tepelná nebo chemická úprava, která sklu dodá houževnatost a pevnost, případně se také používá mírnější forma temperování zvaná tepelné tvrzení. Kuchyňské potřeby jsou obvykle tepelně tvrzené, díky čemuž jsou dvakrát odolnější než popouštěné sklo. Některé nádobí je dokonce plně temperované, takže je čtyřikrát až pětkrát pevnější než popouštěné sklo a snese používání v mikrovlnné troubě.

Keramika, kterou lze mýt v myčce

Keramika se pro mytí v myčkách upravuje podobně jako sklo: pomalu se chladí tak, aby se stabilizovala s co nejmenším počtem nedokonalostí ve struktuře. Stručně řečeno, keramika se glazuje kvůli ochraně povrchu. Typ použité glazury může zásadně ovlivnit pevnost a trvanlivost keramického výrobku. Před vložením keramiky do myčky si vždy ověřte, že je opatřena symbolem povolujícím mytí v myčce.

Plasty, které lze mýt v myčce

Plastové výrobky obvykle není třeba upravovat, aby snesly mytí v myčce, protože to, zda je v myčce mýt lze či nelze, obvykle určuje již použitý typ plastu. Plasty s velmi nízkým bodem tavení mohou při vysoké teplotě v myčce ztratit svůj tvar. Plasty myjte v myčce pouze tehdy, jsou-li jednoznačně označeny symbolem „lze mýt v myčce“, a vždy je ukládejte do horního koše.

Nejčastější dotazy

Mycí přípravek musí odpovídat systému čištění vaší myčky. Prostředky do myček mají speciální složení, které rozptýlí zbytky jídla a mastnoty a udrží je v suspenzi, již pak odstraní finální oplach. Při tom nevzniká téměř žádná pěna.

Nejlepších výsledků dosáhnete používáním prostředku, který doporučuje výrobce vaší myčky.

Není! Oplachování je již minulostí. A i když se to v řadě domácností stále děje, je to jen ztráta času a plýtvání vzácným zdrojem.

Moderní mycí prostředky jako například Finish Ultimate All in 1 obsahují bělicí látky a enzymy a výrobci myček je doporučují k použití bez předmývání.

Bělicí látky čistí úporné skvrny například od čaje a kávy, zatímco enzymy štěpí bílkoviny a škroby. Stačí seškrabat z nádobí větší zbytky jídla do koše a vložit nádobí do myčky.

Tablety do myčky obsahují povrchově aktivní látky, díky nimž kapalina, ve které se rozpustí, účinněji odstraňuje a odplavuje mastné nečistoty. Dále také enzymy (štěpí škroby a bílkoviny), změkčovadla (změkčují tvrdou vodu) a bělicí látky.

Jakmile tabletu vložíte do dávkovače mycího prostředku, myčka ji ve vodě začne postupně rozpouštět optimálním tempem, aby se z ní všechny složky uvolňovaly do vody rovnoměrně a důkladně vaše nádobí umyly!

Prostředky k mytí nádobí v myčce je třeba skladovat v suchu. Používáte-li prášek, po každém použití pečlivě uzavřete jeho balení, aby nezvlhl (a také aby se nerozsypal). Stejně jako všechny ostatní čisticí prostředky skladujte i mycí přípravky mimo dosah dětí.

Leštidlo je zapotřebí, protože:

  • zajišťuje, aby umyté nádobí bylo lesklé a bez skvrn
  • napomáhá sušení

Sůl je potřeba, protože:

  • chrání myčku před vznikem vodního kamene
  • změkčuje vodu, která pak lépe myje

Kombinované tablety jako Finish Ultimate All in 1 nebo Finish Power All in 1 už sůl a leštidlo obsahují. V oblastech s vysokou tvrdostí vody však doporučujeme používat ještě sůl a leštidlo zvlášť pro lepší ochranu myčky a optimální výsledky mytí.

Používání tablet do myčky je velmi snadné. Sejměte případný ochranný obal, vložte tabletu do dávkovače mycího přípravku ve dvířkách myčky, dávkovač uzavřete a zapněte myčku – o zbytek se už postará technika a Finish!

Podrobné informace o používání tablet Finish naleznete níže.

Suchýma rukama vyjměte tabletu z balení a vložte ji do dávkovače mycího prostředku. Dbejte na to, aby dávkovač i tableta byly suché – tableta by se jinak rozpustila předčasně. 

Pevně uzavřete balení se zbývajícími tabletami. Tablety chraňte před horkem a vlhkem.

Naše tablety jsou bezobalové (kromě tablet Finish Classic) a jsou vyrobeny tak, aby svůj obsah uvolňovaly do vody postupně. Tablety proto nepropichujte ani se je nepokoušejte rozbalit.

Zavřete dávkovač mycího prostředku a poté dvířka myčky. 

Dbejte na to, aby všechno nádobí bylo možné mýt v myčce, přičemž stříbro ukládejte odděleně od nerezové oceli.

Kovové předměty myjte podle pokynů výrobce.

Zapněte myčku. Optimální teplota vody je 51 až 60 °C.

Pro dosažení nejlepších výsledků se také doporučuje používat leštidlo Finish, po kterém se nádobí více leskne a rychleji schne (v porovnání se samotným mycím prostředkem).

Zda je nutné odstranit plastový obal z tablet, závisí na konkrétním zakoupeném výrobku. Nepsaným pravidlem je, že jsou-li tablety baleny samostatně, pak se z nich plastový obal před použitím odstraňuje. Je-li však tableta potažena tenkým, průhledným plastickým filmem, ten se nesundává, protože se bezpečně rozpustí v průběhu mytí.