Přejít na obsah

Finish čistič myčky250 ml Regular

Hledáte, jak vyčistit myčku? Konec nehygienickému prostředí a zápachu. O 100 % hygienicky čistější díky Finish čistič myčky**.
Vyberte velikost balení:
Vyberte si vůni:
DOPORUČENO

Finish doporučují přední výrobci myček.

Popis produktu

Den za dnem se ve skrytých částech vaší myčky, jako jsou trubky, trysky a filtr, může usazovat vodní kámen a nečistoty. To může vytvořit nehygienické prostředí a vést k zápachu. Díky silnému dvoufázovému složení nový Finish čistič myčky účinně odstraňuje skryté nečistoty a vodní kámen a činí tak vaši myčku o 100 % hygienicky čistější a déle svěží.**

Výhody produktu

Značka č.1*

O 100 % hygieničtější čistota a odmašťující síla**

Odstraňuje skryté nečistoty a vodní kámen

Příjemná vůně

Jak používat

Odstraňte pouze nálepku, nikoliv víčko.

Umístěte vzhůru nohama do spodního košíku.

Používejte, když je myčka prázdná. Spusťte program s nejteplejším cyklem (tj. Intenzivní, hrnce a pánve, dezinfekce atd.).

Používejte jednou za 3 měsíce.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vhodné pro všechny myčky nádobí.

Nepřidávejte mycí prostředek.

Skladujte v suchém prostředí, mimo dosah tepla a vlhkosti.

NEBEZPEČÍ. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky,

parfém.

Pro více info navštivte: www.rbeuroinfo.com

Časté dotazy

Používání čističe myčky je důležitou součástí údržby, protože zabezpečuje bezproblémový chod a dokonalou čistotu nádobí.

Finish čistič myčky chrání vaši myčku dvěma způsoby:

  1. Odstraňuje mastnotu a zbytky jídla.
  2. Odstraňuje usazeniny vodního kamene díky vysokému obsahu vápníku ve vodě.

Čistič myčky Finish je ideální pro odstranění vodního kamene a mastnoty na těžko dostupných místech v myčce. Důkladně odstraňuje nečistoty z myčky, navrací jí dokonalou čistotu a svěží vůni. Prodlužuje životnost myčky a je vynikající na údržbu.

Čištění myčky je nutné, pokud chcete prodloužit její životnost a zvýšit účinnost mytí.

Jako každý jiný spotřebič potřebuje i myčka pravidelné péči, aby byla v perfektním stavu. I když myčka bude fungovat bez pravidelného čištění, časem se v ní bude hromadit mastnota a vodní kámen. To má negativní vliv na mycí výkon a může způsobit nepříjemný zápach.

Aby myčka fungovala bezvadně, krásně voněla a správně umývala nádobí, doporučujeme používat tekutý Finish čistič myčky každé 3 měsíce (nebo jakmile se objeví usazenina nebo nepříjemný zápach) a Finish kapsle na čištění myčky 1x měsíčně.

ZLEPŠETE SVŮJ MYCÍ STANDARD

Pro nejlepší výsledky mytí nádobí, zkuste také...

*Finish je nejvíce prodávanou značkou v kategorii Automatického mytí nádobí na základě hodnoty prodejů v EU (vyjma Kypru, Finska, Lucemburska a Malty) v předchozím roce. Zdroj: Nielsen.
** 2x efektivnější v odstranění vodního kamene z myčky v porovnání s použitím pouze detergentu Finish.