Přejít na obsah

Finish 0% leštidlo400 ml

O 100 % lepší schnutí** nádobí a konec ulpívání kapek na skle díky leštidlu Finish. Pro lesklé sklo bez zašednutí.
Vyberte velikost balení:
Dostupné v:
DOPORUČENO

Finish doporučují přední výrobci myček.

Popis produktu

Myčka může zanechat nádobí mokré a ponechat skvrny na skle. Aby nádobí a sklenice byly opravdu suché a lesklé, může být potřeba je otřít nebo znovu omýt. Díky účinnému a zároveň ekologickému složení Finish 0% leštidlo poskytuje o 100 % lepší schnutí** nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle.

Výhody produktu

Ochrana před zašednutím

Ecolabel certifikace

Až o 100 %** lepší schnutí

Prevence skvrn na skle

Jak používat

Leštidlo nalijte do speciálního dávkovače ve Vaší myčce.

Doplňte dávkovač alespoň jednou za měsíc nebo když kontrolka signalizuje prázdnou nádržku.

Leštidlo se automaticky uvolňuje během poslední fáze mytí.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte v suchém prostředí, mimo dosah tepla a vlhkosti.

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky.

Obsahuje konzervanty: Potassium sorbate.

Pro více info navštivte: www.rbeuroinfo.com

Časté dotazy

Díky leštidlu bude nádobí lesklejší a rychleji uschne (ve srovnání se samotným mycím prostředkem):

- Leštidlo šetří čas: urychluje sušení nádobí, takže jej po skončení cyklu nemusíte otírat
- Zamezuje vzniku skvrn na skle.
- Chrání před zašednutím.
- Nádobí se leskne a nejsou na něm stopy po vodě

Nalijte leštidlo do dávkovače leštidla, který se nachází v blízkosti přihrádky na mycí prostředek v myčce.

Použití leštidla je velmi snadné:

Najděte dávkovač leštidla – obvykle kruhová nebo obdélníková přihrádka vedle přihrádky, do které vkládáte tablety.

Naplňte dávkovač leštidla.

Leštidlo se automaticky uvolní během mycího cyklu při každém zapnutí myčky.

ZLEPŠETE SVŮJ MYCÍ STANDARD

Pro nejlepší výsledky mytí nádobí, zkuste také...

*Finish je nejvíce prodávanou značkou v kategorii automatického mytí nádobí na základě obratu dosaženého v EU (kromě Kypru, Finska, Lucemburska a Malty) v předchozím roce. Zdroj: Nielsen.
**2x lepší schnutí vs. použití samotného detergentu Finish.