Přejít na obsah

Finish leštidlo400 ml Lemon

O 100 % lepší schnutí** nádobí a konec ulpívání kapek na skle díky leštidlu Finish. Pro lesklé sklo bez zašednutí.
Vyberte velikost balení:
Vyberte si vůni:
DOPORUČENO

Finish doporučují přední výrobci myček.

Popis produktu

Vaše myčka může zanechat nádobí mokré a ponechat skvrny na skle. Finish leštidlo s technologií Powerball*** zaručí o 100 % lepší schnutí**, zabraňuje ulpívání kapek vody na skle a poskytuje tak prvotřídní prevenci skvrn****. Dokonale chrání sklo před zašednutím**** a tím zajišťuje jeho déle trvající zářivý lesk.

Výhody produktu

Značka č.1*

Až o 100 %** lepší schnutí

Prevence skvrn na skle

Ochrana před zašednutím

Jak používat

Leštidlo nalijte do speciálního dávkovače ve vaší myččce.

Doplňte dávkovač alespoň jednou za měsíc nebo když kontrolka signalizuje prázdnou nádržku.

Leštidlo se automaticky uvolňuje během poslední fáze mytí.

Bezpečnost a skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Skladujte v suchém prostředí, mimo dosah tepla a vlhkosti.

NEBEZPEČÍ. Nebezpečná složka: isotridekanol, ethoxylovaný. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky

Obsahuje konzervanty: Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, Potassium sorbate.

Varianta Lemon: Dále obahuje parfém (Limonene, Hexyl Cinnamal).

Pro více info navštivte: www.rbeuroinfo.com

Časté dotazy

Díky leštidlu bude nádobí lesklejší a rychleji uschne (ve srovnání se samotným mycím prostředkem):

-Leštidlo šetří čas: urychluje sušení nádobí, takže jej po skončení cyklu nemusíte otírat
- Zamezuje vzniku skvrn na skle.
- Chrání před zašednutím.
- Nádobí se leskne a nejsou na něm stopy po vodě

Nalijte leštidlo do dávkovače leštidla, který se nachází v blízkosti přihrádky na mycí prostředek v myčce.

Použití leštidla je velmi snadné:

Najděte dávkovač leštidla – obvykle kruhová nebo obdélníková přihrádka vedle přihrádky, do které vkládáte tablety.

Naplňte dávkovač leštidla.

Leštidlo se automaticky uvolní během mycího cyklu při každém zapnutí myčky.

ZLEPŠETE SVŮJ MYCÍ STANDARD

Pro nejlepší výsledky mytí nádobí, zkuste také...

*Finish je nejvíce prodávanou značkou v kategorii automatického mytí nádobí na základě obratu dosaženého v EU (kromě Kypru, Finska, Lucemburska a Malty) v předchozím roce. Zdroj: Nielsen.
**2x lepší schnutí vs. použití samotného detergentu Finish.
***Speciálně vytvořená směs povrchově aktivních látek pro lesk.
****vs. použití samotného detergentu Finish.